Return to Mācību darbs

Stundu saraksts

1. klases                    4. klases                   

                                       5. klases                     10. klase

2. klases                    6. klases                 

                                       7. klases                     11. klase

3. klases                    8. klases                          

                                       9. klases                     12. klase