Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas ir Eiropas Savienības (ES) mēroga programma. To, sadarbībā ar pedagogiem, īsteno Eiropas Parlamenta birojs Latvijā, nodrošinot ES tēmu klātbūtni formālajā un neformālajā izglītībā. Programma norit mācību gada garumā, un šis ir jau Liepājas 7. vidusskolas  EP Vēstnieku skolas  ceturtais darbības gads.

2021./2022.m.g. EP Vēstnieku skolās turpināsim ar pilsoniskuma tēmu – tā ir indivīda un kopienas atbildība par lēmumu pieņemšanu un to kontroli. Sadarbībā ar valsts augstākajām amatpersonām un izciliem ekspertiem, kā profesore Žaneta Ozoliņa, iedziļināsimies pilsoniskuma daudzveidīgajās šķautnēs, analizēsim, kā kopienas līmenī redzams, vērtējams un padarāms darbīgāks demokrātijas potenciāls. Aicināsim skolēnus apzināt vietējās iniciatīvas, noskaidrot sabiedriskās domas noskaņojumus, vērtēt nevalstisko organizāciju iesaisti.