Metodiskie ieteikumi

METODISKAIS LĪDZEKLIS autorprogrammai “Jauniešu ekonomiskā līdzdalība dzīves kvalitātes veicināšanā un pilsoniskās sabiedrības veidošanā” specializētā kursā “Uzņēmējdarbības pamati” 12. klasei – [PDF]

Vērtēšanas kritēriji skolēnu patstāvīgiem darbiem – [PDF]

METODISKIE IETEIKUMI Vērtēšanas kritēriji skolēnu patstāvīgiem darbiem- [PDF]