Pašvērtējuma ziņojums

   2022./2023. m.g. – Liepājas 7. vidusskolas pašvērtējuma ziņojums – Publiskojamā daļa – [PDF]

   2021./2022.m.g. – Liepājas 7.vidusskolas pašvērtējuma ziņojums – Publiskojamā daļa – [PDF]

   2020./2021.m.g. – Liepājas 7.vidusskolas pašvērtējuma ziņojums – Publiskojamā daļa – [PDF]

   2019./2020.m.g. – Liepājas 7.vidusskolas prioritāšu realizācija – [PDF]

   2018./2019.m.g. – Liepājas 7.vidusskolas prioritāšu realizācija – [PDF]

   2017./2018.m.g. – Liepājas 7.vidusskolas prioritāšu realizācija – [PDF]

   2016./2017.m.g. – Liepājas 7.vidusskolas prioritāšu realizācija – [PDF]

   2018./2019.m.g. – pašvērtējuma sadaļa – skolēnu sasniegumi – [PDF]

   2017./2018.m.g. – pašvērtējuma sadaļa – skolēnu sasniegumi – [PDF]

   2016./2017.m.g. – pašvērtējuma sadaļa – skolēnu sasniegumi – [PDF]

   2015./2016.m.g. – pašvērtējuma sadaļa – skolēnu sasniegumi – [PDF]