Avīze “Sapņi”

2021. gada oktobrī Liepājas 7. vidusskolas skolēnu līdzpārvalde nolēma atjaunot skolas avīzi un dot tai nosaukumu “Sapņi”.

Avīzes pirmā redaktore Jūlija Hvoiņicka. Avīzes maketu veidoja Jeļizaveta Vetaškova.

Avīzes pirmais numurs tika izdots kā dāvana Liepājas 7. vidusskolas skolotājiem – skolotāju dienā.

 

***

Liepājas 7. vidusskolas avīze “Вам и не снилось” eksistē jau apmēram 9 gadus (līdz 2003. gada septembrim tika iespiesta neregulāri). Iznāk reizi 1,5 mēnešos (5-6 numuri gadā) ar tirāžu 50-100 eksemplāru. Šajā laika posmā avīzē ir strādājuši vairāk kā 100 cilvēku.

Avīzi uzrauga krievu un latviešu valodas skolotājas S.Kuprjašova un V.Salarjova (līdz 2007. gada janvārim – arī S.Ņečajeva, kura vairs nestrādā skolā).

Mēs piedalāmies ikgadējos skolas avīžu skatos, cenšamies mācīties un pilnveidoties, esam bijuši arī radošos komandējumos (piemēram, Kuldīgā).

Mēs uzskatam, ka mūsu avīze ir labākā pilsētā, tāpēc ka:

 • tā iznāk regulāri un satur aktuālu informāciju;
 • ir populāra starp skolēniem, skolotājiem un vecākiem;
 • palīdz piesaistīt skolēnus radošam darbam, attīsta komunikācijas prasmes;
 • ir bilingvāla (publikācijas gan krievu, gan latviešu valodā);
 • atrodas internetā;
 • dod iespēju izteikt savu viedokli skolēniem, skolotājiem, kā arī vecākiem;
 • tiek veidota tikai ar skolēnu spēkiem un iespiesta skolā;
 • aicina strādāt ne tikai vecāko klašu skolēnus, bet arī pamatskolas un sākumskolas skolēnus;
 • audzina ne tikai korespondentus, bet arī māksliniekus, dzejniekus un fotogrāfus;
 • uztur saiknes ar skolas absolventiem;
 • paplašinot savu darbību, strādā ar sabiedrību (materiāli no komandējumiem Kuldīgā, Rīgā, pilsētas Domē);
 • neskatoties uz redaktoru maiņu, tiek uzturēts mantojamības princips;
 • satur pastāvīgas rubrikas (“Школьные новости одной строкой”, “Стихи и проза наших учеников”, “Слово школьному психологу” u.c.);
 • izlaiž ikgadējos tematiskos numurus “Проектная неделя” и “Родительская газета”;
 • un vienkārši tāpēc, ka tā ir mūsu mīļākā avīze, kura “Jums pat sapņos nav rādījusies”!

Skolēni var iesniegt problēmsatura materiālus, atsauksmes par skolā un ārpus skolas notiekošām aktivitātēm, kā arī savus radošus darbus. Avīzi skolā mīl un lasa. Interesanti tajā atrast savu vai drauga vārdu. Tā ir individualizācijas, pašrealizācijas iespēja, kas palīdz stiprināt pārliecību par savām spējām.