Vēsture

Vēsture

Skolu projektēja Latvijas pilsētu projektēšanas institūts Rīgā, arhitektu grupa N.Fjodorova un V.Leitānes vadībā. Sākuma variants bija paredzēts 1500 skolēniem, taču drīz kļuva zināms, ka būs nepieciešama skola 2500 skolēniem. Skolas teritorijas autore – arhitekte Austra Skujiņa. Skola bija jāizveido apdzīvotā vietā. Likvidēja daļu no Šķēdes ielas, tas ir, nojauca 10 personīgās mājas ar dārziem un apstādījumiem. Skolu būvēja pēc kombināta „Lauma” kopējā plāna un par tā līdzekļiem.

Celtniecības darbi sākās 1976. gada beigās un ar pārtraukumiem turpinājās līdz 1979. gada 1. septembrim. Skolas galvenais būvētājs bija Visvalda Krūmiņa vadītā 23. Celtniecības pārvalde. Galvenais inženieris bija Aleksejs Kuļešovs. Ikdienā darbus vadīja iecirkņa priekšnieks Konstantīns Lukjaņenko un darbu vadītājs Anatolijs Perevalovs.

Aktīvi skolas celtniecībā piedalījās arī pirmais šīs skolas direktors Emīls Arājs, kurš ar savu neatlaidību un jaunievedumiem konsultējās ar arhitektiem un celtniekiem, kas tika arī ņemti vērā skolas celtniecībā.

1979. gada 1. septembrī tika atvērta jaunā 7. vidusskola, kura bija divplūsmu skola. Tā 1979. gada 1. septembrī notika svinīgs gājiens no Liepājas 11. vidusskolas uz jauno ēku Celmu ielā. Skolu atklāj Latvijas Republikas Izglītības ministre M. Kārkliņa. Viņa apsveica klātesošos un pārgrieza lentu. Pilsētas celtnieku vadītājs Vladimirs Ancigins pasniedza simbolisko atslēgu.

1979. gada 1. septembrī mācījās 1867 skolēni. Te 55 klasēs strādāja 97 skolotāji. Visvairāk skolēnu bija 1987./1988. mācību gadā – 2366 skolēni 73 klasēs un 136 skolotāji.

Skolas pirmais direktors – Emīls Arājs, dzimis 1932. gada 21 augustā Liepājas rajona Sakas pagastā. No 1979. līdz 1999. gada bijis skolas direktors. Kopā: 20 gadus.

Līdz 2020. gadam skolu vadīja direktore Inese Ferstere.

Mājaslapa par godu Liepājas 7. vidusskolas 35. gadu jubilejai. https://skolai35.blogspot.com/

No 2020. gada 16. novembra skolu vada direktors Pāvels Jurs.