Par videonovērošanu skolā

Skolā tiek veikta videonovērošana.

Mērķis – noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzība.

Pārzinis: Liepājas 7. vidusskola

Adrese: Celmu iela 6, Liepāja, LV-3405, tālrunis: 63442710