Return to Vecākiem

Skolas sociālais pedagogs

Sociālais pedagogs – Svetlana Brule

SKOLAS SOCIĀLAIS PEDAGOGS

Skolas vide, kā zināms, nav vienkārša, un problēmas, kas rodas skolēnam, nemaz nav vienkārši risināmas – konflikti ar klases biedriem, problēmas ģimenē vai psiholoģiskas problēmas, kas nav retums pārejas vecumā. Visa šīs problēmas prasa individuālu pieeju un risinājumu, kas ir pārāk liela slodze skolēna nenobriedušai psihei, tādēļ nepieciešama palīdzība, un tādu sniedz skolas sociālais pedagogs.

Sociālais pedagogs nodrošina bērnu/ jauniešu tiesību aizsardzību, palīdz rast risinājumu situācijai, kādā nonācis skolēns, ja par to liecina negatīvas izmaiņas skolēna uzvedībā – mācību sekmju pasliktināšanās, konflikti ar skolas biedriem vai pedagogiem, slikta uzvedība, stundu kavēšana, klaiņošana, skolas biedru pāri darījumi u.c.

Sociālais pedagogs skolā:

  • Palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt sociālpedagoģiskās problēmas, kas rada grūtības mācību procesā;
  • piedalās stundās un vēro skolēnu uzvedību, kā veidojas viņu savstarpējās attiecības ar skolotāju un klases biedriem;
  • Uzklausa, novēro, informē, konsultē sniedzot atbalstu skolēnam;
  • sekmē skolēnu, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas;
  • ja nepieciešams, apmeklē ģimeni mājās, pēta skolas sociālo vidi un izzina problēmu cēloņus;
  • pēc nepieciešamības piedalās vecāku sapulcēs;
  • izvērtē skolēna ģimenes sociālo apstākļu un veido atbalsta sistēmu situācijas uzlabošanai;
  • izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu atkarību un dažādu problēmu izplatību skolā;
  • koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem bērnu sociālo vajadzību nodrošināšanā.

Sociālais pedagogs veido sekmīgu sadarbību starp skolēnu – klases audzinātāju/ mācību priekšmetu pedagogs – vecākiem. Pēc nepieciešamības iesaista skolas atbalsta komandas speciālistus, kur ar komandas darbu un atbalstu tiek veikta situācijas izpētē un risināšanā.

Skolas sociālais pedagogs skolēniem ir kā draugs, kuram var uzticēties un kurš par radušās problēmām nestāstīs citiem, bet palīdzēs tās risināt, individuāli runājot ar katru, un, protams, tas ir darbs ar vecākiem.

Sociālais pedagogs ievēro profesionālās ētikas kodeksu, kas liek nodrošināt konfidencialitāti. Konsultāciju laikā iegūtā informācija netiek izpausta.

E-pasts: svetlana.brule@liepaja.edu.lv
E-pieraksts vizītei: piesakies šeit

Mob. Tālr. 28889330

Darba laiks:

Pirmdiena 8.30-14.30

Otrdiena 8.30-14.30

Trešdiena 8.30-14.30

Ceturtdiena 10.30-16.30*

Piektdiena 8.30-14.30

*Pēc iepriekšēja pieraksta

Noderīga informācija:

www.bti.gov.lv

www.uzticibastalrunis.lv

https://www.youpluss.lv/lv/pakalpojumi

https://www.liepaja.lv/liepaja-mentora-pakalpojumam-jauniesiem-var-pieteikties-ari-elektroniski

Papildus saite par mentora pakalpojumu:

https://www.liepaja.lv/liepaja-mentora-pakalpojumam-jauniesiem-var-pieteikties-ari-elektroniski

Izvilkums no skolas Iekšējās kartības noteikumiem: