Return to Vecākiem

Skolas sociālais pedagogs

Sociālais pedagogs – Maija Kaļiņičenko

Sociālais pedagogs skolā veic:

  • Palīdz bērniem, vecākiem un pedagogiem risināt dažādas problēmas un konfliktsituācijas, lai ikviens bērns skolā justos droši un tiktu ievērotas viņu tiesības un pienākumi;
  • Konsultē par sociālās palīdzības iespējām;
  • Pārstāv izglītojamo intereses tiesībsargājošās iestādēs.
  • Organizē profilakses pasākumus skolēnu sociālo un delikventās uzvedības novēršanā.
  • Veido sadarbību ar citām valsts un pašvaldības iestādēm (sociālo dienestu, pašvaldības policijas nepilngadīgo lietu nodaļu, bāriņtiesu u.c.).
  • Sniedz individuālas konsultācijas karjeras izvēles jautājumos.

E-pasts: maija.kalinicenko@liepaja.edu.lv

Tālrunis: 634 84811, 27899818

Darba laiks:

Pirmdiena *

Otrdiena 8.30-16.00

Trešdiena 8.30-15.00

Ceturtdiena 8.30-15.00, 15.00-17.00*

Piektdiena 8.30-16.00

*Pēc iepriekšēja pieraksta

Papildus saite par mentora pakalpojumu:

https://www.liepaja.lv/liepaja-mentora-pakalpojumam-jauniesiem-var-pieteikties-ari-elektroniski

Izvilkums no skolas Iekšējās kartības noteikumiem: