Return to Vecākiem

Valsts pārbaudījumu grafiks

Normatīvais regulējums, kas nosaka valsts

valodas lietojumu pārbaudes darbos

  • CE eksāmena vadītājs eksāmena norisi vada latviešu valodā (izņemot eksāmenus valodu mācību priekšmetos).
  • CE un eksāmena kārtošanas valoda ir latviešu valoda (izņemot eksāmenus valodu mācību priekšmetos).
  • no 2019./2020.m.g. 9. klases izglītojamam eksāmena kārtošanas valoda ir latviešu valoda (izņemot eksāmenus valodu mācību priekšmetos).
Valsts pārbaudes darbi
Valsts pārbaudes darbi 2023./2024. mācību gadā