Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” – [PDF]

KAA-projekta-informacijas-aktualizazija