Return to Līdzpārvalde

Mūsu mērķi un uzdevumi

Skolēnu līdzpārvaldes mērķis

ir panākt skolēnu un skolas vadības interešu saskaņošanu, skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā, attiecīgu demokrātisko vērtību un pilsonisko kompetenču apgūšanā.

Skolēnu līdzpārvaldes uzdevumi:

  1. pārstāvēt skolēnu intereses, sadarboties ar skolas administrāciju, pedagogiem un vecākiem;
  2. iesaistīties mācību un skolas ikdienas uzlabošanā;
  3. organizēt pasākumus skolā;
  4. apkopot skolēnu priekšlikumus un īstenot tos;
  5. sadarboties ar citu izglītības iestāžu skolēnu līdzpārvaldēm.