Atbalsta personāls

Vecākiem un skolēniem ir iespēja saņemt speciālistu un pedagogu atbalstu problēmu risināšanā..

Konsultācijas var saņemt pie psihologa, sociālā pedagoga, logopēda, medmāsas un pedagogiem.

Speciālists Konsultāciju laiki
Psihologs Ceturtdienās no 11.30-18.30 
Logopēds Katru darba dienu no 14.40 – 15.20
Sociālais pedagogs Katru darba dienu no 9.00 – 14.00 
Medmāsa Katru darba dienu no 8.00 – 15.00

Atbalsta komanda tiek organizēta pēc nepieciešamības – pieteikties pie soc. pedagoga M. Kaļiņičenko mob. tālr. 27899818