Return to Vecākiem

Skolas logopēdi

Svetlana Makhoņina

Darba laiks:

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
 

12.45 -16.00

8.00 – 8.40

13.45 -16.00

8.00 – 8.40

13.45 -16.00

8.00 – 8.40

12.45 -16.00

 

10.30 -16.00

 

 

Darja Veļģere – Vēja

Darba laiks:

Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
 

12.30 -14.30

8.00 – 9.30

13.20 -15.20

 

13.20 -14.20

8.00 -8.40

13.20 -15.00

Logopēdija ir zinātne par valodas traucējumiem, to rašanās cēloņiem un defektu novēršanu ar speciāliem apmācības un audzināšanas līdzekļiem.

 

Logopēda uzdevumi:

 • Runas un valodas traucējumu, rakstīšanas un lasīšanas traucējumu diagnosticēšana.
 • Principu un metožu izstrādāšana runas traucējumu diagnosticēšanai un korekcijai.
 • Runas un valodas traucējumu novēršana.

Valodas traucējumu profilakse un logopēdiskās palīdzības organizēšana

 

Logopēdiskā darba virzieni:

 • Runas korekcija un attīstība.
 • Motorikas korekcija.
 • Sensoro funkciju attīstīšana ( domāšana, atmiņa, uztvere, uzmanība).
 • Darbs ar vecākiem un klašu skolotājiem.

 

Kā skolēni un vecāki var saņemt logopēda palīdzību:

 • Skolēnu valodas pārbaude notiek līdz 20.septembrim;
 • Skolēnus logopēdiskajā grupā uzņem visa mācību gada laikā;
 • Skolēni logopēdiskajā grupā tiek uzņemti ar vecāku iesniegumiem;
 • Skolēni individuālās un grupu nodarbības apmeklē pēc stundu saraksta;
 • Par logopēdisko nodarbību apmeklējumiem atbild skolēns, vecāki, skolotājs un logopēds;
 • Skolēns tiek atskaitīts no logopēdiskās grupas, kad valodas traucējums ir novērsts.

 Vecāki var saņemt konsultācijas par izglītojamo valodas attīstību, korekcijas darba dinamiku un rezultātiem iepriekš sazinoties ar logopēdu.