Return to Vecākiem

Rakstīšanas problēmas pirmklasniekiem

Rakstīšanas problēmas pirmklasniekiem

 

Teksta rakstīšana ir ļoti grūts process, īpaši bērnam, kas tikko uzsācis skolu.

Uzsākot mācības skolā, daļai no bērniem pastāv izteiktas runas nepilnības, kas atspoguļojas ne tikai izrunā, bet skar arī fonēmas (skaņas) diferencēšanu pēc dzirdes. Kā rezultātā bērnam rodas grūtības diferencēt pēc skanējuma līdzīgas skaņas, problēmas ar skaņas analīzes un sintēzes apguvi. Tas būtiski ietekmē pilnvērtīgi apgūt lasīšanas un rakstīšanās prasmes. Ikdienas sarunās tādas problēmas reti pamanāmas. Tas rodas, galvenokārt, pirmajā klasē, kad rakstīšana un lasīšana kļūst sarežģītāka.

Rakstīšanas traucējumu cēloņi

Protams, katrā skolā bērnus māca rakstīt, tomēr visi bērni ir dažādi. Kamēr jūsu bērns cenšas iegaumēt vienu elementu, nakamajā stundā jau parādās jauns elements. Rakstīšanu uzsāk ar izolētiem burtiem, tad pāriet uz zilbēm, vārdiem, teikumiem.

Pirmās grūtības var rasties tikai tāpēc, ka roka nav pieradusi pie tādas slodzes, bet skaisti, kaligrāfiski burti ir tikai laika jautājums. Var gadīties arī tā, ka skolēns vienkārši nesaprot kāda vingrinājuma jēgu – šādā gadījumā bērnam nepieciešams talantīgs skolotājs un uzmanīgi vecāki.

Tomēr nedrīkst izslēgt arī nopietnas problēmas ar bērna veselību – kad bērns ilgu laiku nevar apgūt kādus elementārus likumus, kurus pārējie bērni jau sen apguvuši, ja bērns arī vienkāršākos vārdus raksta ar daudz kļūdām, tad bērnam var konstatēt rakstīšanas traucējumus.

No medicīniskā viedokļa rakstīšanas traucējumus izraisa:

 • Runas un valodas traucējumi

 • Dažādas mātes saslimšanās grūtniecības laikā;

 • Redzes traucējumi;

 • Īpašs bērna jūtīgums pret nelabvelīgu ekoloģiju;

 • Neiznēsāts bērns un/vai, pārslimotas infekciju saslimšanas;

 • Nepareiza galvassmadzeņu attīstība;

 • Kreilība

 • Nepietiekami attīstīta smalkā un vispārēja motorika.

Visi šie faktori ir individuāli un tikai speciālists var konstatēt rakstīšanas traucējuma īsto cēloni.

Biežākās kļūdu izpausmes rakstīšanas traucējumu gadījumā:

 • Burtu aizstāšana (bumba – dumda);

 • Burtu/ zilbju/ vārdu izlaidumi, pārstatījumi (kartupelis – kartulis, karputelis);

 • Lieku burtu, zilbju pierakstījumi (kartupelis – kartutupelis);

 • Vārda struktūras kropļojumi (cālīši – cāliņi)

 • u.c.

Ko darīt vecākiem?

Bērnu rakstīšanas apguves procesā vecākiem ir liela loma. Bieži bērniem, kuriem ir kādas problēmas ar rakstīšanu ir vāja rokas un pirkstu muskulatūra, viņi nepareizi tur pildspalvu rokās, ir vāja rokas kustību koordinācija. To var uzlabot ar dažādiem vingrinājumiem. Piemēram, darbs ar plastilīnu, lego konstruktoru, aplikāciju veidošana, spēles ar mozaīku u.c.

Obligāti kopā ar bērnu jāpārrunā katru uzrakstīto vārdu, meklējam sinonīmus un antonīmus, domājam, kādus vārdus var izveidot no šī vārda (atvasināšana, vārdu darināšana). Tad domāšanas process attīstīsies straujāk un skolēns pats sāks saskatīt un labot savas kļūdas.

Obligāti trenējiet bērna atmiņu, attīstiet viņa uzmanību un radošo interesi par visu jauno, jo visi psihiskie procesi ir cieši saistīti savā starpā. Māciet no galvas vienkāršus dzejoļus, ātrrunas vingrinājumus, risiniet dažādus teksta uzdevumus, pildiet ar bērnu vieglus, bet efektīvus vingrinājumus.

Gadījumā, ja jūs konstatējat nepareizu skaņas izrunu, vai citus runas defektus, netipiskas rakstīšanas kļūdas, obligāti konsultējaties pie logopēda, lai izvairītos no nopietnākām problēmam nākotnē.

Atcerieties, ka problēma vienkārši pati no sevis nepāries – tikai ar jūsu palīdzību ir iespējams pārvarēt jebkuras bērna grūtības tajā skaitā arī rakstīšanas traucējumus.

Vera Makareviča
Liepājas Universitātes
Studiju programmas “Logopēdija” 3. kursa studente
Liepājas 7.vidusskolas praktikante