Liepājas domes Nevalstisko organizāciju projekts

Mūsu skolas orķestris Liepājas domes Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursā ir ieguvis finansējumu projektam “Skolēnu tautas mūzikas instrumentu orķestris – muzicē mieram un mūsu vienotībai”
Projektu iesniedza Nodibinājums Liepājas 7. vidusskolas atbalstam un attīstībai. Projekta vadītāja – orķestra skolotāja Gaļina Ginzikeviča

Pateicoties Liepājas nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursam 2022. gadā,
Nodibinājums Liepājas 7. vidusskolas atbalstam un attīstībai
ieguva līdzekļus,
lai atjaunotu Liepājas 7. vidusskolas skolēnu orķestra mūzikas instrumentus.
Liepājas 7. vidusskolas tautas instrumentu orķestris savu 30 gadu jubileju sagaidīs ar saremontētām domrām un balalaikām.
Dalība projektā sniedza iespēju daļai instrumentu iegādāties jaunas stīgas un tapas.

Projektā orķestris strādāja pie izzinošu mācību video veidošanas par krievu tautas mūzikas instrumentiem.
Izzinošie mācību video tapa kā nelieli stāsti par orķestra instrumentiem – domru un balalaiku. Kā tie skan, kā tie radušies, kā tos atšķirt? Video filmēšanā tika iesaistīti orķestra dalībnieki.

 

Projekta laikā tika organizētas tautas mūzikas instrumentu orķestra vasaras uzstāšanās – zib akcijas Liepājā (Laumas mikrorajonā). Vasaras izskaņā orķestris pārsteidza Laumas mikrorajona iedzīvotājus un sniedza nelielus koncertus dažādās vietās. Uzstāšanās laikā orķestra dalībnieki iepazīstināja klausītājus ar instrumentiem, to atšķirībām, popularizēja tautas mūziku. 

Orķestra koncerta zib-akcijas notika:
5.08.2022. plkst. 15.00 – Ziemeļu iela 13, Liepājā;
12.08.2022.plkst. 15.00 – Krūmu iela 29, Liepāja (Valtera bibliotēka);
19.08.2022. plkst. 15.00 – Celmu iela 6, Liepāja (Liepājas 7. vidusskola);
26.08.2022. plkst. 14.00 – Ventspils ielas parks Liepājā;
2.09.2022. plkst. 15.00 – Koku iela 7, Liepāja.