Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Projekta Nr: 8.3.2.2/16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai  – [PDF]

Projekts SAM8322