Return to Mācību darbs

Uzdevumi.lv

2013./2014.m.g. Liepājas Izglītības pārvalde ir noslēgusi līgumu ar vietni uzdevumi.lv par bezmaksas PROF lietošanu, gan skolotājiem, gan skolēniem. Kopējo piešķirto vietu skaits portālā ir 400. PROF sistēmā ir iespēja reģistreties 8.-12.klašu skolēniem un visiem skolotājuiem.

Portāla misija – padarīt mācību procesu aizraujošu un palīdzēt skolēniem uzlabot zināšanas.

Izglītības portāls Uzdevumi.lv darbojas kopš 2009. gada un tajā ir reģistrējušies aptuveni 150 000 lietotāju. Saturiskajā datubāzē ir pieejami vairāk nekā 15 500 uzdevumu un vairāk nekā 5 000 teorijas materiālu mācību priekšmetos no 1. līdz 12. klasei, kā arī pirmskolas un augstskolas mācību materiāli un uzdevumi. Sadarbojoties ar mācību priekšmetu skolotājiem, portālā tiek izstrādāti kvalitatīvi un dažādu grūtības pakāpju uzdevumi, kā arī teorijas materiāli.

Uzdevumi.lv var lietot ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš vēlas pārbaudīt savas zināšanas. Reģistrācija un uzdevumu risināšana portālā ir bez maksas. Savukārt, ja skolēns vēlas redzēt uzdevumu atbildes, risinājuma soļus un savu atzīmi katrā mācību priekšmetā, ir nepieciešams abonēt pilno pieeju portālam – „PROF.” Pilna pieeja portālam Uzdevumi.lv uzlabo skolas imidžu, paaugstina konkurētspēju un, pats galvenais, atbalsta skolēnu iniciatīvu mācīties!

Skolēniem un skolotājiem ir iespēja pildīt portāla uzdevumi.lv uzdevumus informātikas kabinetos skolā:

  • otrdien – no 15.00 līdz 17.00 (226.kab);
  • trešdien – no 15.00 līdz 17.00 (210.kab);