Kontakti

Skolas adrese: Liepāja, Celmu 6, Latvija LV-3405

Kontakttālruņi:  63442710, 27899801

Skolas reģistrācijas Nr. 40900008786

Skolas e-pasts: dzintaravsk@liepaja.edu.lv

Rekviziti
Maksātājs: Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Reģistrācijas numurs: 90000063151
Banka: a/s SEB Banka
Bankas kods: UNLALV2X012
Konts: LV78UNLA0022700004100
Piegādes adrese: Liepājas Dzintara vidusskola, Celmu iela 6, Liepāja, LV-3405, Latvija

____________________________________________________________

Direktors
Pāvels Jurs

Mob. Tālr. 29746187
E-pasts: pavels.jurs@liepaja.edu.lv
E-pieraksts vizītei: piesakies šeit

Direktora vietnieki

Direktora vietniece izglītības jomā (1. – 6. klase)

Danute Zilnovska

Mob. Tālr. 29586392

E-pasts: danute.zilnovska@liepaja.edu.lv

E-pieraksts vizītei: piesakies šeit

Direktora vietniece izglītības jomā (7. – 12. klase)

Guna Āboliņa

Mob. Tālr. 28324884

E-pasts: guna.abolina@liepaja.edu.lv

E-pieraksts vizītei: piesakies šeit

Direktora vietniece metodiskajā darbā

Svetlana Kuprjašova

Mob. Tālr. 26085294

E-pasts: svetlana.kuprjasova@liepaja.edu.lv

E-pieraksts vizītei: piesakies šeit

Direktora vietniece audzināšanas jomā

Iveta Kalniņa

Mob. Tālr. 26860646

E-pasts: iveta.kalnina@liepaja.edu.lv

E-pieraksts vizītei: piesakies šeit

Atbalsta personāls

Sociālais pedagogs

Maija Kaļiņičenko

Mob. Tālr. 27899818

E-pasts: maija.kalinicenko@liepaja.edu.lv

E-pieraksts vizītei: piesakies šeit

 

Psihologs

Jeļena Mihailova

Mob. Tālr. 26011456

E-pasts: jelena.mihailova@liepaja.edu.lv

E-pieraksts vizītei: piesakies šeit

 

Medmāsa
Olga Mosjagina
Mob. Tālr. 26910705
E-pasts: olga.mosjagina@liepaja.edu.lv
E-pieraksts vizītei: piesakies šeit

Bibliotekāre
Oksana Tviļdijani
Mob. Tālr. 26098893
E-pasts: 7vsk.biblioteka@liepaja.edu.lv

Personāla vadītāja

Svetlana Daškeviča
Tālr. 63442710
Mob. Tālr. 27899801
E-pasts: svetlana.daskevica@liepaja.edu.lv

Saimniecības daļa

Linda Matisone

Mob. Tālr. 29288932

E-pasts: linda.matisone@liepaja.edu.lv

Liepājas valstspilsētas pašvaldības datu aizsardzības speciālists

Tālr. 63422331

E-pasts: das@liepaja.lv