Skolas medmāsa

Skolas medmāsa – Olga Mosjagina

215. kabinets

Darba laiks: 8:00 – 16:00

E-pasts: olga.mosjagina@liepaja.edu.lv

Tālrunis: 

63484815

26910705

 

Medicīnas māsa:

  • sniedz pirmo palīdzību;
  • atbrīvo no mācību stundām, ja bērns ir saslimis izglītības iestādē;
  • kontrolē higiēnas prasību ievērošanu;
  • organizē pret epidēmijas pasākumus, ja konstatētas infekcijas saslimšanas, tai skaitā saslimušo izolēšana un vecāku informēšana;
  • sniedz konsultācijas izglītojamiem, personālam, vecākiem.