Peldēšana 2.klasēm [16.09.2017 – 17.12.2017]

2017.gadā no 16.09. līdz 17.12. notika 2. klašu skolēnu peldēšanas apmācība. Šo programmu pilnībā apguva 58 skolēni, un viņi prata nopeldēt 25 m.garu distanci baseinā brīva stilā. 2 skolēni apguva apmācības programmu daļēji un nopeldēja 25 m. ar palīglīdzekļu palīdzību.

Apmācības beigas skolēni saņēma apliecības par peldēšanas programmas apguvi.

Vēlētos pateikties klases audzinātājām un skolēnu vecākiem par atbalstu un izturību.

Sporta skolotāja Ilona Ivanova