Forums – diskusija 26.04.2024. Liepājas Dzintara vidusskolā

Liepājas Dzintara vidusskolas skolēnu līdzpārvaldes komanda 2023./2024. mācību gadā īstenoja JSPA Erasmus līdzdalības projektu “ES, TU, MĒS LATVIJĀ!” Nr.2023-1-LV02-KA154-YOU-000128431. Projekts noslēdzās 26.04.2024. ar forumu – diskusiju, kurā piedalījās Liepājas Dzintara vidusskolas, Liepājas Liedaga vidusskolas un Liepājas Piemares pamatskolas jaunieši.

Forumā organizējām piecas sarunu salas:

  • “Ceļā uz vienotu skolu”, ar jauniešiem runāja Liepājas Izglītības pārvaldes vadītājas p.i. INGA EKUZE.
  • “Mana piederība Liepājai”, sarunu vadīja Liepājas valstspilsētas pašvaldības deputāts JĀNIS VILNĪTIS.
  • “Mana piederība Latvijai”, sarunu vadīja žurnāliste, audiovizuālā satura veidotāja VLADISLAVA ROMANOVA.
  • “Valsts valoda – latviešu valoda”, sarunu vadīja ANG school – EF Latvija valodu skolas direktore NATĀLIJA ALANDARENKO.
  • “Pilsoniskā līdzdalība”, sarunu vadīja Liepājas Dzintara vidusskolas direktors PĀVELS JURS.
    Galvenais projekta mērķis bija veicināt 13 – 19 gadus veco jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību, dot iespēju jauniešiem iedziļināties Latvijas sabiedrības kultūras un demokrātiskajās vērtībā, apzināties sevi kā nozīmīgu sabiedrības daļu.

Reklāma 11.04.2024. 
Ielūgums 25.03.24. 
Jaudīgi noslēdzās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras ERASMUS+ līdzdalības projekts “ES, TU, MĒS LATVIJĀ!”
https://www.facebook.com/share/p/CYn9gsqRh3kPzzNG/

Par Forumu – diskusiju sižetu izveidoja Kurzemes TV un to iekļāva 26.04.2024. “TV Kurzeme” ziņu izlaidumā (8.55 minūtē). Sižets tika demonstrēts LTV ziņu izlaidumā un Novadu ziņās.