Karjeras komanda

2019. gada 27. novembrī Liepājas 7. vidusskolā viesojās Kkomanda (Karjeras komanda), kas ar 5. klašu skolēniem runāja par dažādām profesijām un ar improvizācijas teātra izspēli lika skolēniem uz mirkli iejusties kādas profesijas pārstāvja lomā. Skolēni iejutās un izdzīvoja lidmašīnas stjuarta, friziera, policista, datoru pārdevēja, kuģa kapteiņa, zobārsta darba ikdienu, kā arī paši vērtēja, cik profesionāli savā lomā bija un kādas prasmes un iemaņas ir nepieciešamas katram no minētajiem profesijas pārstāvjiem.
Tikšanās ar Kkomandu tika īstenota projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ” Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.