Amatnieku radošās profesijas

2019. gada 29. un 30. oktobrī Liepājas 7. vidusskolas 1. klašu skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā ” “Amatnieku radošās profesijas”, kas tika īstenots projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākums noritēja Liepājas Amatnieku namā, kur skolēniem bija iespēja iepazīties ar dzintara rotu meistari, ādas izstrādājumu meistari, filcēšanas meistari, smaržīgo sveču izgatavošanas meistari, audējām, klūdziņu pinumu meistari un citām meistarēm. Skolēni apskatīja reālo Amatnieku nama darba vidi, uzzināj, kā notiek katras meistares ikdienas darbs, kāds darba materiāls nepieciešams, lai izgatavotu skaistu un kvalitatīvu darinājumu. Pasākuma laikā arī paši skolēni iejutās amatnieku lomās.