Valsts izglītības satura centra pateicība

Cien. Liepājas 7.vidusskolas administrācija!

 

Pateicos Jums un skolas  krievu valodas un literatūras skolotājai Svetlanai Kuprjašovai  par atbalstu Krievu valodas (dzimtās) un literatūras 32.atklātās olimpiādes 2.posma norises nodrošināšanā Jūsu izglītības iestādē Liepājas  pilsētas skolēniem!

Lai Jūsu izglītības iestāde aug un attīstās!

 

 

Ar cieņu,

Ļubova Jakovele

 

Valsts izglītības satura centra

Vispārējās izglītības departamenta

Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas

vecākā referente, mazākumtautību valodas un svešvalodu speciāliste