Vecāku diena 7. vidusskolā!

Cienījamie vecāki!
2018.gada 6.novembrī
Vecāku diena!
No plkst. 8.50 – 13.30 – atklātās stundas.
No plkst. 17.30  – 19.30 – tikšanās ar skolas administrāciju, kl.audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem.