Apsveicam skolas radošākos meistarus!

1.02. Liepājas dizaina un mūzikas vidusskolā notika pilsētas mājturības un tehnoloģiju olimpiāde. No astoņiem dalībniekiem, četri ieguva godalgotas vietas. Sveicam
T. Radkeviču 9.c – 1. vieta; V. Noviku 9.c – 2.vieta; V. Perovu 9.b – Atzinība
P. Noviku 7.a – Atzinība.
Visi mūsu 9. klašu skolēni tika uzaicināti 4.02. uz olimpiādes otro kārtu, lai cīnītos par dalību valsts olimpiādē Rīgā. Šoreiz bija jāizpilda ļoti nopietns uzdevums sešu stundu garumā. Paldies skolēniem par paveikto!