Kārtība mācību procesa organizēšanā

MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANA 2020