Itālija

24. aprīlī 2022. gadā

24. aprīlī Liepājas 7. vidusskolas skolotājai Gunitai, Rutai un Gunai sākās #Erasmus projekts “Nākotnes skola” Itālijā.
Erasmus mācību mērķis – demokrātijas ideju integrēšana mācību procesā, izglītības pieejamība visiem skolēniem un mūsdienīga mācību procesa nodrošināšana.
24. aprīlī skolotājas kopā ar Laurias skolēniem, vecākiem un skolotājiem piedalījās Pavasara miera gājienā. Ne tikai skolēni un skolotāji, bet arī pilsētas mērs pauda atbalstu Ukrainai un mieram visā pasaulē.
Projekta laikā mūsu kolēģes apmeklēs vairākas Laurias skolas, lai iepazītos ar izglītības sistēmu, skolas emocionālo vidi.