Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas projekts

Cienījamie Eiropas Parlamenta vēstnieki!

Šis mācību gads iesākās ar cerībām, ka varam atriezties ierastajā ritmā. Diemžēl pēc pozitīvā un iedvesmojošā programmas atklāšanas pasākuma septembrī, visai drīz pandēmija atgrieza mūs uz pesimistiskā scenārija sliedēm. Lai arī cik sarežģītā situācijā esam pavadījuši visu šo gadu, varam būt gandarīti un lepni, ka paveikts neiedomājami daudz.

Varam droši apgalvot, ka Eiropā šobrīd tik populārais jēdziens “izturētspēja/noturīgums” (resilience) EP Vēstnieku skolu kopienai nav tikai vārds, bet rīcības princips. Esam pierādījuši, kā tas darbojas dzīvē.

Šī mācību gada laikā ir daudz veiksmes stāstu un jaunieguvumu Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu projektā, par ko īpaši pateicamies arī Liepājas 7. vidusskolai.

Liepājas 7. vidusskola!

Esat pastrādājuši ražīgi un radoši! Mācību gada laikā īstenotas dažādas aktivitātes, nostiprinot zināšanas par ES un iegūstot jaunas. ES politikas izzinātas gan no vēsturiskā, gan mūsdienu skatījuma. Priecājamies, ka jaunieši izveidojuši savu parlamentārās demokrātijas projektu ar grafiski kvalitatīviem plakātiem. Rosinām pilnveidojot projektu iekļaut plašāku aprakstu, ko tieši jaunieši vēlējušies noskaidrot un uzzināt. Iedrošinām daudz vairāk dalīties ar paveikto un iecerēto – Jums ir ar ko lepoties un jūs darāt vērtīgu darbu izglītojot sabiedrību un vienaudžus par Latvijas iespējām Eiropas Savienībā! Lielisks sniegums, spītējot pandēmijas ierobežojumiem!

Paldies Gunai Āboliņai un skolēniem, par paveikto!

Ar cieņu 

Jolanta BOGUSTOVA

Sabiedrisko attiecību speciālists