“Vai var veidot kino ar smiltīm?” [07.03.2018]

2018.gada 7.martā Liepājas 7.vidusskolā notika pasākums “Vai var veidot kino ar smiltīm?”. Pasākums tika organizēts projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras attīstības atbalsts vispārizglītojošās un profesionālās iestādēs” ietvaros. Pasākuma laikā skolēni iepazinās ar smilšu mākslinieka profesiju, kā arī paši iejutās mākslinieku lomā.