Vecāku sanāksmes

2023./2024.m.g. skolēnu vecāku klases sanāksmes tiks organizētas 4.-15.09.2023.

Skolas Padomes ZOOM sanāksme notiks 19.09.2023. plkst. 18.00. Skolas padomes locekļiem sanāksmes Zoom saite tiks nosūtīta E-klasē.

2023./2024. mācību gadā Liepājas 7. vidusskolas direktors Pāvels Jurs reizi mēnesī plāno tikties ar skolas skolēnu vecākiem ZOOM sarunā par aktuāliem un vecākus interesējošiem jautājumiem. Par tikšanās laiku vecāki tiks informēti E-klasē.

 

Skolas direktora  – prezentācija – [PDF]

Direktora prezentacija vecaku sapulcei_oktobris_2021

 

Skolas direktora vietnieces izglītības jomā sākumskolā – prezentācija – [PDF]

1.-3. klašu vecāku sapulce 25.10.21

 

Skolas direktora vietnieces izglītības jomā pamatskolā – prezentācija – [PDF]

26.10. info vecākiem

 

Skolas direktora vietnieces izglītības jomā vidusskolā – prezentācija – [PDF]

vecaku_sanaksme_vsk_29.10.2021

 

 

Skolas direktora vietnieces audzināšanas jomā – prezentācija – [PDF]

majas lapai_veaki (2)