Portugāle

24. aprīlī 2023. gadā

24. aprīlī Liepājas 7. vidusskolas skolotāji G.Āboliņa, R.Beile-Kristoffersene, I.Jurkova, J.Martinova-Vīnkalna apmeklēja programmas Erasmus+ Leadership kursus Porto-Portugālē.
Kursu mērķis: nodrošināt mācību programmu, kas uzlabo skolu vadītāju izpratni par skolas kultūru.
Skolotājiem no Itālijas, Latvijas, Grieķijas, Somijas, Čehijas, Rumānijas šajās mācībās ir iespēja sadarboties, lai izprastu skolotāju personīgās vajadzības un prasmes, rādot piemēru, kā izglītības darbinieki var uzlabot savas pedagoģiskās spējas.

25. aprīlī 2023. gadā

25. aprīlis. Portugālē mūsu skolotājiem iesākusies Erasmus+ Leadership kursu otrā diena.
Erasmus skolām jācenšas sagatavot skolēnus mainīgajai 21. gadsimta pasaulei.
Skolotāji un skolvadības pārstāvji no Rumānijas, Latvijas, Itālijas, Somijas, Čehijas attīstīja prasmes, kas nepieciešamas, lai izstrādātu ikgadējos skolu uzlabošanas plānus, sadarbojoties ar visām skolas ieinteresētajām pusēm, iztrādājām un prezentējām 21. gadsimta zināšanu mācību programmu, apmācību un novērtēšanu.

26. aprīlī 2023. gadā

Mūsu skolotāju Erasmus+ Leadership mācību 3. diena Portugālē.
Skolotājiem un skolu vadītājiem tika dots uzdevums izstrādāt skolēnu novērtējuma sistēmu, tās izmantošanas procesu mācību uzlabošanai.
Diskutēt par to, kā attīstīt prasmes, kas vajadzīgas, lai veiktu godīgu un vienlīdzīgu pieeju katram skolēnam.
Darba grupā izzināt, kā veiksmīgi ietekmēt skolas kultūras attīstību, lai atbalstītu nepārtrauktu skolas uzlabošanu.

02. maijā 2023. gadā

𝗖𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗲𝗿𝗲𝗺𝗼𝗻𝘆

Last week was a pleasure to have with us such amazing participants. We couldn’t be happier to have had the opportunity to share such a joyful experience with you.
The course finished last Friday and we had our certification ceremony where our participants got to say goodbye to an amazing Erasmus experience.
Our final certification couldn’t end without a Porto wine tasting! 🍷
A tremendous Thank you to all of you 🙏
Ready to join our Erasmus Squad? 💙🧡
💻 𝗵𝘁𝘁𝗽𝘀://𝘄𝘄𝘄.𝗹𝗲𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴-𝘁𝗼𝗴𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿.𝗲𝘂/
📩 𝗹𝗲𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴𝘁𝗼𝗴𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿.𝗲𝘂@𝘀𝗶𝗻𝗲𝗿𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁.𝗽𝘁