“Iedvesmas stunda” ar Renāru Kauperu [16.10.2017]

16.oktobrī mušu skolas 11.b klases skolēni viesojas Liepājas 5. vidusskolā “Iedvesmas stundā”, kurā iedvesmotājs bija Renārs Kaupers

Tikšanās ar Domes deputātiem [16.10.2017]

16.10.2017. skolu apmeklēja Liepājas Domes deputāti: Valerijs Agešins, Helēna Geriloviča, Ludmila Rjazanova un Pāvels Sereda. Deputātiem bija saruna ar vidusskolas skolēniem, viņi apmeklēja starpdisciplināro stundu 12.a kl. (vēsture + latviešu valoda), kuru vadija Olga Ņefjodočkina un Līvija Kamuškina. Aktu zālē deputāti tikās ar skolas pedagogiem, pastāstot par savu darbu un atbildēja uz interesējošiem jautājumiem.


Video:

Karjeras izglītības ietvaros skolēni apmeklēja Liepājas zonālo valsts arhīvu

Karjeras izglītības ietvaros 6.b klases skolēni apmeklēja Liepājas zonālo valsts arhīvu. Liepājas zonālais valsts arhīvs ir Latvijas Nacionālā arhīva teritoriāla struktūrvienība, kas nodrošina Nacionālajā dokumentārajā mantojumā iekļaujamo dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu Liepājas pilsētā, kā arī Aizputes, Alsungas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Skrundas un Vaiņodes novados.
Ekskursija noritēja priecīgā gaisotnē .Skolēniem tika pastāstīts par arhīva nozīmi un kā glabājas dažādi dokumenti. Pēc tam skolēniem bija iespēja pašiem atrast vajadzīgo dokumentu un taisīt glābšanas kasti. 6.b klases skolēniem radās priekšstats par arhivāra profesiju, kuru var iegūt vēsture fakultātē.

Izglītojošs projekts “Par sirds veselību”

2017.gada 12.oktobrī mūsu skolēni piedalījās izglītojošā projektā par sirds veselību. Projekta ietvaros bērniem bija iespēja uzdot jautājumus prof.Cendim Ērglim.

Labdarības akcija dzīvnieku patversmei “Liberta”

Šodien, 11.10.2017. labdarības savāktās mantas un dzīvnieku barība tika nogādātā dzīvnieku patversmē “Liberta”.
Liels paldies par atsaucību, ja mantu bija tik daudz, ka nācās vest divas reizes!!!

 

Projekts “Vienaudzis vienaudzim”

Mūsu 10.-12.kl. skolēni piedalās projektā “Vienaudzis vienaudzim”, kura mērķis ir divu mēnešu laikā apmācīt jauniešus pirmās palīdzības sniegšanā.

 

Skolotāju diena – 2017

2017.gada 6.oktobrī Liepājas 7.vidusskolā norisinājās “Skolotāju Diena 2017”. Skolotāju diena tika iesākta ar to, ka skolēni novadīja pirmās divas mācību stundas, pēc tam aktu zālē notika svinīgais pasākums.

Video:

Skolotāju erudīcijas konkurss “Aso prātu cīņa Skolotāju dienā” – 2017

4.skolotāju erudīcijas konkursā “Aso prātu cīņa Skolotāju dienā” piedalījās 12 komandas no skolām un pirmsskolas izglītības iestādes “Delfīns”. Konkursa tēma šogad bija “Skolotāju ceļojums uz Itāliju”, kas ļāva gan doties neklātienes ceļojumā uz šo vilinošo dienvidu valsti, uzzināt zināmas un mazāk zināmus faktus par itāļiem un viņu tradīcijām, kā arī izdziedāt populāras itāļu melodijas.
No mūsu skolas konkursā piedalījās Gunita Lūse, Alīna Aldaga, Olga Ņefjodočkina, Ruta Beile, Inese Intenbergs, Inga Naumčika, Līvija Kamuškina.

Gada skolotājs 2017

3. oktobrī Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības “Vaduguns” atjaunotajā zālē svinīgā pasākumā tradicionāli tika sumināti “Gada skolotāji 2017”. Šogad šim titulam pavisam bija izvirzīti 10 pirmsskolas izglītības iestāžu un 20 vispārizglītojošo skolu skolotāji, no kuriem tika izvēlēti 9 nomināciju laureāti.
Nominantus, laureātus un viņu sveicējus ar ģitāras spēli iepriecināja un visu notiekošo kopā sēja Normunds Karpičs.
Gada skolotājus sveica Domes priekšsēdētaja vietnieks Atis Deksnis, sakot paldies ikvienam no izvirzītajam Gada skolotājiem par viņu veikumu un atzīstot, ka Liepājā ir vislabākie pedagogi, kuriem jābūt gataviem arī nākotnes izaicinājumiem izglītībā.
Skolotājus svētkos sveica Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere, uzsverot, ka nav svarīgi, kādu mācību priekšmetu skolotājs māca, bet gan viņa personības spēks un tas, ka viņš mīl savu darbu un dara to ar prieku.
Aizvien populārāka skolēnu vidū kļuvusi foršākā skolotāja noteikšana.
Liepājas 7.vidusskolas konkursa “Gada skolotājs 2017” nominanti:
“Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem” – Olga Ņefjodočkina
“Foršākais skolotājs” – Tatjana Maskaļeviča.

Mācību ekskursija VUGD [29.09.2017]

29. septembrī Liepājas 7.vidusskolas 5.c klases skolēni devās izzinošā ekskursijā uz Valsts Ugunsdzēsības Glābšanas Dienesta 2.posteni Ziemeļu ielā 21 A, Liepājā . Skolēniem tika pastāstīts par VUGD ugunsdzēsēju- glābēju darba ikdienas darbu un pienākumiem, izrādīta VUGD posteņa teritorija, parādītas tehnikas vienības, kā arī bija iespēja iekāpt ugunsdzēsēju mašīnā un pacēlājā. Ekskursija noritēja priecīgā gaisotnē, 5.c klases skolēni guva teorētisku priekšstatu par ugunsdzēsēju-glābēju profesiju un darbu.