Return to 2017./2018.m.g.

Olimpiādes

 

Liepājas Universitātes Datorzinātņu olimpiāde 2018, 2.sem

Robotu programmēšanas konkurss

1.vieta 2.-6.klašu grupā –  “TeamKRR” – Kirils Morozs, Ruslans Dubiņins, Renāts Kordejonoks

Skolotāja – Irina Vološinova

 

Liepājas pilsētas ģeogrāfijas olimpiāde, 2.sem

Atzinības raksts – Alise Fiļipova (7.b)

Skolotāja – Nataļja Gutova

 

Liepājas Universitātes Fizikas olimpiāde, 2.sem

11.klašu grupā 3.vieta – Igors Astrausks (11.b)

Skolotāja – Irina Tohonova

 

Liepājas pilsētas latviešu valodas un literatūras (mazākumtautību izglītības programmu) olimpiāde 10.-11.klasēm, 2.sem

1.pakāpes diploms – Lučija Dudkina 

Skolotāja – Līvija Kamuškina

 

Valsts 59.ķīmijas olimpiāde, Rīga, 29.03.2018, 2.sem

3.vieta diploms – 11.b klases skolēns Igors Astrauskas

Skolotāja – Marija Žiguna

 

Valsts mājturības un tehnoloģiju olimpiāde, 2.sem

3.vieta – 9.c klases skolēns Viktors Novik

Skolotāja – Inese Intenberga

 

Liepājas pilsētas ģeogrāfijas olimpiāde 9.-12.klasēm, 2.sem

1.vieta – Kirils Podgaļskis (tika izvirzīts valsts mēroga ģeogrāfijas olimpiādei)

Skolotāja – Nataļja Gutova

 

Liepājas pilsētas Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 8.-9.klašu grupa, 2.sem

1.vieta – Tatjana Radkēviča (9.c klase) 

A.pakāpes diploms – Vera Perova (9.b klase)

Skolotāja – Inese Intenberga

 

Liepājas pilsētas 1.-4.klašu skolēnu matemātikas olimpiāde, 2.sem

2.pakāpes diploms – Radimirs Protčenko (1.b klase), skolotāja Irina Sirenko

2.pakāpes diploms – Ksenija Pusa (2.c klase), skolotāja Natālija Koršunova

3.pakāpes diploms –  Elīna Goļinska (4.a klase), Aļesja Tereščenko (4.a klase), skolotāja Lilija Ļitvinova

 

Liepājas pilsētas 2.posma ķīmijas olimpiāde, 2.sem.

2.vieta – Igors Astrauskas – 11.b (tika izvirzīts valsts mēroga ķīmijas olimpiādei)

Skolotāja – Marija Žiguna

 

Liepājas pilsētas zinātniski pētniecisko darbu konference, 2.sem

Apsveicam mūsu skolas skolēnus ar pateicības rakstiem par veiksmīgu piedalīšanos:

Cittautu valodniecības (krievu valoda) sekcijā: Maksims SmirnovsMaksims Govjadinovs (11.b klase, skolotāja Valentīna Kuprjašova)

Ekonomikas sekcijā: Poļina Stoļarova, Aleksandra Trifonova (12.b klase, skolotāja Jeļena Judina)

 

Liepājas pilsētas 1.-4.klašu vizuālās mākslas olimpiāde, 2.sem

Jevnika Novik (1.b klase) – 3.vieta! (skolotāja I.Sirenko)

Ksenija Markova (2.c klase) – atzinības raksts! (skolotāja N.Koršunova)
Karolina Vasiljeva (3.c klase) – 1.vieta! (skolotāja T.Zevaliča)

Kristīna Ščetiņina (3.a klase) – 3.vieta! (skolotāja I.Ņikanorova)
Marta Miha (4.a klase) – 1.vieta! (skolotāja L.Ļitvinova)

Jeļizaveta Reimane (4.c klase) – 2.vieta! (skolotāja S.Dubova)
Aļesja Tereščenko (4.a klase) – atzinības raksts! (skolotāja L.Ļitvinova)

 

Liepājas pilsētas 5.-8.klašu matemātikas olimpiāde, 2.sem.

Lidija Novik (5.c klase) – atzinības raksts! (skolotājas I.Sirenko & L.Basakova)

Artjoms Sidorčenko (5.c klase) – 3.pakāpes diploms (skolotājas I.Sirenko & L.Basakova)
Karolina Sarkisjana (6.c klase) – 2.pakāpes diploms! (skolotāja Larisa Basakova)

Veronika Asatrjana (6.b klase) – 2.pakāpes diploms (skolotāja Larisa Basakova)
Aleksandrs Pipčenko (7.a klase) – atzinības raksts! (skolotāja Anna Voitenko)

Renate Solovjova (7.b klase) – atzinības raksts (skolotāja Larisa Basakova)
Artjoms Klejenkovs (8.b klase) – 3.pakāpes diploms! (skolotāja Anna Voitenko)

Valērija Karpenko (8.a klase) – atzinības raksts (skolotāja (Jeļena Novikova)

 

Liepājas Universitātes E.Ģinguļa matemātikas olimpiāde, 2.sem.

1.vieta 12.klašu grupā – Alīna Kuprjašova – 12.b             

2.vieta 11.klašu grupā – Igors Astrauskas – 11.b 

2.vieta – 8.-9.kl.grupu komanda: Kirils Pidgaļskis 9.b, Viktor Novik 9.c, Iļja Belovincevs 8.b un Artjoms Kļejenkovs 8.b

Skolotāji: Dina Mihaiļičeva, Anžela Skova, Larisa Basakova, Annai Voitenko!

 

Liepājas pilsētas 9.-12. klašu fizikas olimpiāde, 2.sem.

2.vieta – Igors Astrauskas – 11.b
3.vieta – Alīna Kuprjašova – 12.b 

Skolotāja – Irina Tihonova

 

Liepājas pilsētas ekonomikas olimpiāde, 2.sem.

3.pakāpes diploms – Alīna Kuprjašova – 12.b  
1.pakāpes diploms – Leonīds Pšonkins – 12.b

Skolotāja – Jeļena Judina 

 

Liepājas pilsētas 9.-12. klašu matemātikas olimpiāde, 2.sem.

3.pakāpes diploms – Viktors Novik – 9.c (skolotāja Larisa Basakova) 
3.pakāpes diploms – Leonīds Pšonkins – 12.b (skolotāja Dina Mihailičeva) 

 

Liepājas pilsētas krievu valodas (dzimtās) un literatūras  8.-12.klašu olimpiāde, 2.sem.

1.pakāpes diploms – Alīna Kuprjašova – 12.b 
1.pakāpes diploms – Alika Alijeva – 11.b 
3.pakāpes diploms – Anna Rubežniece – 11.b 
3.pakāpes diploms – Diāna Aržeņinova – 10.a 
3.pakāpes diploms – Artjoms Ivanovs – 9.c 
2.pakāpes diploms – Lučija Dudkina – 11.b 
3.pakāpes diploms – Viktorija Karpenko – 8.a
Atzinības raksts – Ksenija Danolets – 9.c 

 

Liepājas pilsētas krievu valodas (dzimtās) un literatūras 5.-7.klašu olimpiāde, 2.sem.

3.pakāpes diploms – Jegors Pņovs, 5.c. klase. (skolotāja – Oksana Livzane)

2.pakāpes diploms – Poļina Pimenova, 5.a. klase (skolotāja – Irina Nikolajeva)

Atzinība – Lidija Novik, 5.c. klase. (skolotāja – Oksana Livzane)

2.pakāpes diploms – Alise Filipova, 7.b. klase (skolotāja – Oksana Livzane)

2.pakāpes diploms – Renata Solovjova, 7.klase (skolotāja – Oksana Livzane)

 

Liepājas pilsētas vēstures olimpiāde 12.klasēm, 2.sem.

Atzinība – Alīna Kuprjašova, 12.b. klase (skolotāja – Olga Ņefjodočkina)

 

Liepājas pilsētas 9.-12. klašu bioloģijas olimpiāde, 1.sem.

2.vieta – Igors Astrauskas – 11.b 

Skolotāja – Natalja Kiļdjuškina

 

Kurzemes VIII Atklātā ģeogrāfijas olimpiāde 6.-9. klašu grupa, 1.sem.

1.vieta – Kirils Padgaļskis, 9.b. klase. 

Skolotāja – Nataļja Gutova

 

Liepājas pilsētas Latviešu valodas 5.-6.klašu (mazākumtautību IP) olimpiāde, 1.sem.

1.pakāpes diploms – Jeļizaveta Vetaškova, 6.a. klase. (skolotāja – Rūta Beile-Kristoffersene)

1.pakāpes diploms – Jegors Pņovs, 5.c. klase. (skolotāja – Līvija Kamuškina)

2.pakāpes diploms – Elizaveta Makhoņina, 6.c. klase. (skolotāja – Laila Laukmane)

3.pakāpes diploms – Ksenija Gluščaka, 6.c. klase. (skolotāja – Līvija Kamuškina)

 

Liepājas pilsētas Latviešu valodas 7.-8.klašu (mazākumtautību IP) olimpiāde, 1.sem.

2.pakāpes diploms – Ņikita Salarjovs, 7.b. klase. (skolotāja – Līvija Kamuškina)