Darbs vasarā

!!!! Informējam,

                           ka šogad, no 11.aprīļa līdz 8.maijam notiks 13-14 gadīgo skolēnu reģistrēšana vasaras darbam.


13-14.gadīgu skolēnu vecāki un paši skolēni tiek aicināti iepazīties ar informāciju, kura ir nosūtīta e-klasē.

Aicinājums izprast to, ka darba vietu skaits tiek noteikts un piešķirts skolai pēc kvotu principa, ņemot vērā katras skolas kopējo reģistrēto skolēnu skaitu vasaras darbam.


Pretendenti, darbam vasarā, tiks izvēlēti ņemot vērā noteiktus kritērijus:

– skolēnam ir labas sekmes un uzvedība, pozitīva attieksme pret darbu;

– skolēns – bārenis;

– skolēns atrodas aizbildnībā vai audžuģimenē;

– skolēns no daudzbērnu ģimenes;

– skolēns ir no ģimenes, kurai ir maznodrošinātās/trūcīgās ģimenes statuss;

– skolēns no Ukrainas


Aicinām ievērot reģistrēšanās sākumu datumu, un pieteikumus e- klasē sūtīt sākot ar 11. aprīli.