Vērtību izstāde skolā

2023. gada janvāra mēnesī dizaina un tehnoloģiju skolotājs Raivo Bērziņš kopā ar 4. – 9. un 11. klases skolēniem radīja vērtību gleznas.

Katra klase izvēlējās savu vērtību un dizaina un tehnoloģiju stundās visi skolēni kopā veidoja vienu gleznu.
6.februārī atklājām izstādi un priecājamies par kopdarba rezultātu – vērtību sienu skolā.
Paldies skolotājam un skolēniem!