Liepājas 7. vidusskolas skolotāji mācās

Liepājas 7.vidusskolas skolotāji, gatavojoties 2022./2023. mācību gadam, augusta mēnesī mācījās dažādos kursos, nodarbībās un piedalījās konferencēs.

16. un 17. augustā Liepājā notika Latvijas skolotāju konference “Mākslai ir nozīme”. Liepājas 7. vidusskolu šajā konferencē pārstāvēja S.Kuprjašova, V.Maikovs, G,Ginzikeviča, Kuļikova un A.Šintlere. Konferenci “Mākslai ir nozīme” atklāja koncertdārzā “Pūt, vējiņi!” Divās dienās bija iespēja mācīties, iepazīties ar skolotāju pieredzes stāstiem, piedalīties darbnīcās un diskusijās.
Mūsu skolotāji par konferenci “Mākslai ir nozīme”:

  • Es ieguvu jaunas zināšanas, kā arī redzējumu par to, ko es daru pareizi un, ko man vajadzētu darīt citādāk. Otrajā dienā es piedalījos Roberta Dintera darbnīcā “Teksts un skaņa”. Roberts ir profesionāls, pozitīvs, atraktīvs pedagogs. Apmācības noritēja ļoti draudzīgā atmosfērā. Darbnīcā saņemtās zināšanas noteikti izmantošu savās mācību stundās! S.Kuprjašova
  • Izglītības konferencē “Mākslai ir nozīme” pirmajā dienā apmeklēju darba sesiju par “Teksta un mūzikas mijattiecībām”. Ieguvu interesantas idejas, kā strādāt ar tekstu, ritmu, īpaši to pielietojot 7. klases stundās sadarbībā ar latviešu valodas un literatūras skolotāju. 2. sesija bija par dabas skaņas etīdes veidošanu sadarbībā ar datorikas skolotāju. Varējām reāli pieredzēt un klausīties darba procesu un rezultātu. Otrajā dienā apmeklēju meistarklasi “Kolektīvo muzicēšanu ar Orff instrumentāciju”. Te viss notika praktiski darbojoties visas trīs stundas, ritmizēšana, dažādu instrumentu iepazīšana utt. Varēja gūt idejas, kā pašiem izgatavot dažādus ritma instrumentus, kā arī kā izmantot sadzīves priekšmetus muzicējot. Ļoti patika šī meistarklase, guvu iedvesmu un jaunas idejas, kuras izmēģināšu savās stundās, kā arī iepazinu jaunus kolēģus, kuri dalījās brīnišķīgā pieredzē. Anda Šintlere

22. un 23. augustā mūsu skolā tika organizēti mācību semināri par Caurviju prasmju izmantošanu, par pašvadīto mācīšanos. Skolotāji diskutēja par mūsdienīgu mācību stundu, par skolotāja lomu mācību procesā. Skolotājiem bija iespēja pārbaudīt savas digitālās prasmes un pildīt uzdevumus dažādās platformās.
24. augustā Liepājas 7. vidusskolas skolotāji piedalījās Liepājas valstspilsētas pedagogu metodiskajā dienā.
25. un 26. augustā skolotāji izvērtēja 2021./2022. mācību gada sasniegumus, pārskatīja skolas vērtēšanas kārtību, diskutēja par normatīvās vērtēšanas nozīmi mācību procesā.