Covid-19 testēšana

Sīkāk katram e-klases pastā 04.01.2022. ziņa no skolas medmāsas.