Sveiciens skolotāju dienā!

Mīļie Liepājas 7.vidusskolas skolotāji!
Visu skolēnu vārdā gribam teikt Jums lielu paldies
par pacietību, dzīvesgudrību un mīlestību,
kuru saņemam no Jums ikdienā!
Lai izturība, veselība un prieks strādāt Liepājas 7.vidusskolā arī turpmāk!

Liepājas 7.vidusskolas skolēnu līdzpārvalde.