Spēlēsim skolu!

Veiksmīgi sadarbojoties  biedrībai “Nodibinājums Liepājas 7.vidusskolas atbalstam un attīstībai” un Liepājas 7.vidusskolai, projekta “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros, tika organizēta nometne “Spēlēsim skolu!”

Nometne notika no 23. līdz 27. augustam un pulcināja 44 topošos pirmklasniekus.

Nometnes aktivitātes  tika plānotas kā komplekss pasākums, kurā bija gan izzinošas nodarbības un radošās darbnīcas, gan dažādas fiziskās aktivitātes.

Bērni ar rotaļu un spēļu palīdzību iepazinās ar skolas dzīvi un savām skolotājām. Tas atvieglos mazo pirmklasnieku skolas gaitu uzsākšanu.

Par šo nometni priecājās ne tikai bērni, bet arī viņu vecāki.