PAŠPĀRVALD(ES) RESTARTS

2021. gada 15. aprīlī notika mācību cikls “PAŠPĀRVALD(ES) RESTARTS”. Liepājas 7. vidusskolas skolēnu līdzpārvaldes pārstāvji ieguva Pateicības rakstu.

Liels paldies Direktores vietniecei Alīnai Aldagai par atbalstu skolēnu līdzpārvaldes pārstāvjiem!