Informācija skolēniem un skolotajiem par attālinātā procesa organizēšanu