Patriotisma dienas

102. Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā Liepājas 7. vidusskola izsludina Patriotisma dienas, kas notiek no 02. līdz 20. novembrim. Patriotisma dienas ir skaists notikums skolā. Skolēni rotā telpas, atkārto svarīgus vēstures notikumus, mācās dziesmas, dzejoļus par Latviju un vēl daudz ko citu jauku veltītu mūsu Latvijai.

Valsts svētki sākas ar vizuālās mākslas izstādēm “Rakstu raksti Latvijai”, „Es savā zemē” un sākumskolas skolēnu glītrakstīšanas konkursu “Mana Latvija”.

Ik gadu 11.novembrī, Lāčplēša dienā, visā Latvijā tiek iedegtas neskaitāmas sveces, pieminot Latvijas valsts armijas uzvaru pār Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī.

Arī mūsu skolas sākumskolas skolēni kopā ar savām klases audzinātājām izgatavoja svečturus un pie skolas iededzināja sveces, lai godinātu Latvijas brīvības cīnītājus.

Svinīgā sveču iedegšana tiek plānota arī 17.novembrī par godu Latvijas Republikas proklamēšanas dienai.

Savukārt visi klases audzinātāji, vēstures, latviešu valodas, mūzikas, kulturoloģijas skolotāji vada stundas veltītas Lačplēšu dienai „11.novembris Latvijā un pasaulē” un Latvijas 102. gadadienai „Es piederu Latvijai”

Jaukus svētkus, un lai viss izdodas! Šādi pasākumi ir īpaši svarīgi, jo tā tiek stiprināta skolēnu pilsoniskā apziņa, tai skaitā patriotisms, kas ir neatņemama Latvijas pilsoņa īpašība.