Paldies skolas direktorei Inesei Fersterei!

Liepājas 7.vidusskols kolektīvs  izsaka sirsnīgu paldies skolas direktorei Inesei Fersterei par kopā nostrādātajiem 20 gadiem un novēl neizsīkstošu spēku, dzīvesprieku un veselību.

Šajā laikā veikts pamatīgs, mērķtiecīgs  darbs. Ir saliedēts skolotāju kolektīvs, turpinātas un  ieviestas jaunas tradīcijas. Direktore ne tikai katru skolotāju uzskatīja par vienreizēju personību, bet tā pat  izturējās arī pret karu skolēnu. Skolēni visu šo laiku sajuta direktores ieinteresētību un atbalstu. Par to  skolēni  un skolotāji ciena un mīl savu  direktori.