Izstāde „Simbolisms”

Sadarbībā ar projektu „Latvijas skolas soma” 11.a klases skolēniem  ar klases audzinātāju  R. Beili – Kristofferseni bija unikāla iespēja  apmeklēt Liepājas muzejā dzīvo gleznu izstādi „Simbolisms” un piedalīties muzejpedagoģijas nodarbībā. Digitālajā  izstādē  skolēni piedzīvoja īpašu mākslas performanci, kura apvienoja mākslu, mūziku, literatūru. Mākslā vecmeistaru darbi – J. Rozentāls, V. Purvītis, R. Pērle u.c., mūzikā skanēja J. Vītola, E. Dārziņa u.c. komponistu skaņdarbi, bet aktieri lasīja E. Virzas, Fallija, B. Zemgalietes dzeju. Izstāde skolēnus pārsteidza, izglītoja un rosināja domāt, analizēt, salīdzināt un secināt.