Skolēnu reģistrēšana vasaras darbam

Ņemot vērā Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes  “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde”  2020.gada 12.maijā  izdotu rīkojumu  Nr.69/01-28, kurā teikts, ka pamatojoties uz  Liepājas pilsētas Domes 2019. gada 19. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2020. gadam” tiek organizēta 15 līdz 19 gadīgu skolēnu reģistrēšana vasaras darbam.

Informējam, ka no šā gada 18.maija līdz 29.maijam 15-19 gadīgie skolēni piesakās e-klasē pie Liepājas 7. vidusskolas atbildīgās personas- pedagoga karjeras konsultanta Ingas Naumčikas vasaras nodarbinātībai, norādot vārdu, uzvārdu, klasi, pilnus gadus, vēlamo strādāšanas laiku  15.06.-15.07.  vai 01.07.-31.07. vai 03.08.-31.08. un norādīt,  vai ir pieredze darbā ar zāles pļāvēju vai trimmeri.

 

Liepājas 7. vidusskola