Pārtikas paku izdale

No 23. aprīļa Liepājas 7. vidusskolā sākās pārtikas paku izdale, kuras ar Liepājas pilsētas domes ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu saņēma 1.−12. klašu audzēkņi no ģimenēm, kuras saņēmušas trūcīgas, maznodrošinātas, daudzbērnu ģimenes statusu, kā arī bērni ar invaliditāti, tādi izglītojamie, kuriem ir iecelts aizbildnis, vai skolēni, kuriem sociālais pedagogs izglītības iestādē rekomendē ēdināšanas maksas atvieglojumus.