Olimpiāde tekstila tehnoloģijās 2020

2020. gada 20. februārī notika Liepājas pilsētas mājturības un tehnoloģiju olimpiāde tekstila tehnoloģijās. Divas meitenes no Mūsu skolas ieguva apbalvojumu.

Angelīna Kaminska – 8. klase – Atzinības raksts;

Lidija Novik – 7. klase – 2. pakāpes diploms;

Apsveicam meitenes ar brīnišķīgajiem panākumiem!