Dzīvot, mācīties un strādāt kopā

Noslēdzies IAC projekts “”Dzīvot, mācīties un strādāt kopā” .  Pēdējā seminārā Siguldā no 20. lidz 22. februārim piedalās projekta komandas dalībnieki Natālija Ivanova, Artjoms Ivanovs, projekta koordinātore  Gunita Lūse un direktores vietniece audzināšanas darbā Alīna Aldaga. Pirmā diena bija veltīta kultūrvides iepazīšanai un tam, kā gūto informāciju var izmantot pilsoniskās līdzatbildības veicināšanā.
Projekta aktivitātes turpinās! Emocionālais pienesums 14 stundas- pilnas ar jaunu pieredzi, iedvesmu un uzdrīkstēšanos. Daudz jaunu ideju, kuras vajadzēs realizēt.
Ļoti interesanta bija dienas otrā daļa. Mēs ne tikai iepazināmies ar performanci, skatījāmies to, bet arī paši, visi kopā, radījām savu. Lieliska diena!

  22.februārī ir projekta ” Kopā” pēdēja diena. Šīs dienas atslēgvārdi ir mēdijpratība un pieredze.   
Kopumā pieredze ir loti liela. Katra no projekta 15 skolām, 30 skolēniem un 30 skolotājiem, daloties pieredzē, ir ieguvēji.
Gūtās idejas un pieredzi  aizvedīsim mājās, lai pilnveidotu arī mūsu skolas dzīvi.  Turpināsim būt KOPĀ. Skolēni un skolotāji, jo mēs ejam pa vienu ceļu.