Peldēšana 2019.

Š.g. no 13.09. līdz 17.12. notika 2. klašu skolēnu peldēšanas apmācība.  Šo programmu pilnībā apguva 42 skolēni, un viņi prot nopeldēt 25 m. garu distanci baseinā brīva stilā.2 skolēni apguva apmācības programmu daļēji un nopeldēja 25 m. ar palīglīdzekļu palīdzību.  6 bērni bija atbrīvoti no nodarbībām.

Apmācības beigas  skolēni saņēma apliecības par peldēšanas programmas apguvi.

Vēlētos pateikties klases audzinātājām un skolēnu vecākiem par atbalstu un izturību.